Provera i zamena akumulatora

Zajedno sa motorom i alternatorom, akumulator je jedna od vitalnih komponenti koja određuje zdravlje vašeg automobila.
Osnovna funkcija ovog dela električnog sistema je skladištenje energije i snabdevanje motora i druge
elektronske opreme velikim količinama električne struje neophodne za startovanje vozila.
Redovan pregled i održavanje akumulatora su obavezne stavke, jer zdravlje i dalji rad automobila zavise od toga.

Trio ServisProvera i zamena akumulatora

Ako je motor srce vašeg vozila, akumulator je njegova krv. Kao što srce ne može da pumpa bez krvi – tako i motor ne može da se pokrene bez energije koju akumulator pumpa u njega. Zajedno sa motorom i alternatorom, akumulator je jedna od vitalnih komponenti koja određuje zdravlje vašeg automobila.

Osnovna funkcija ovog dela električnog sistema je skladištenje energije i snabdevanje motora i druge elektronske opreme velikim količinama električne struje neophodne za startovanje vozila. Redovan pregled i održavanje akumulatora su obavezne stavke, jer zdravlje i dalji rad automobila zavise od toga.

AKUMULATOR SE BRZO I ČESTO PRAZNI?
MI ĆEMO PROVERITI O ČEMU SE RADI

Sprečite probleme sa startovanjem vozila i akumulatorom koji se brzo prazni
PROVERA ISPRAVNOSTI AKUMULATORA
  • Testiranje napona akumulatora
  • Provera startne snage akumulatora
  • Provera procenta napunjenosti
  • Testiranje ispravnosti punjenja
  • Utvrđivanje trenutnog stanja
ZAMENA AKUMULATORA
  • Priključenje uređaja za napajanje elektronskih komponenti
  • Skidanje i čišćenje klema sa akumulatora
  • Postavljanje akumulatora u skladu sa vrstom vozila
  • Povezivanje klema na akumulator
  • Premazivanje kontakta zaštitnim sprejom
https://trioservis.rs/wp-content/uploads/2022/03/IMG_20211211_083859437.jpg

Trio ServisKratkim vožnjama i čestim startovanjem vozila smanjujete pouzdanost i vek trajanja akumulatora

Naše stručno osoblje vrši temeljan pregled akumulatora, njegovih vitalnih komponenti, kao i celokupnog električnog sistema, kako bi detektovalo izvor problema.
Zamena akumulatora je BESPLATNA ukoliko akumulator odgovara po jačini, rasporedu i debljini klema. U zavisnosti od proizvođača akumulatora obezbeđujemo pisanu garanciju.
Spacers and washers
Redovni pregledi će osigurati da vaš auto bude na pravom putu na duge staze uz jak i funkcionalan akumulator. Budite uvek sigurni da je vaš auto u dobrim rukama.

Trio ServisZAKAZIVANJE SERVISA

Ne dozvolite da se akumulator isprazni onda kada je najpotrebniji – zakažite proveru akumulatora u našem servisu

Imate pitanje?Kontaktirajte nas!