HomeTag

technolub Arhive - Trio servis

Demonstracija Tunap proizvoda

Ovih dana, u TRIO Servisu je, u saradnji sa kompanijom Technolub iz Beograda, održana demonstracija Tunap proizvoda i obuka zaposlenih u rukovanju istim, sa akcentom na čišćenje dizni i filtera čestica čađi (DPF). Pored teoretskog dela, koji se sastojao iz upoznavanja sa bogatom paletom Tunap proizvoda, pristupilo se i demonstraciji, odnosno praktičnom rešavanju problema kod...