HomeTag

oštećenje guma Arhive - Trio servis

Rupe na putu – šteta po vozilo

Ukoliko se dogodi da vozilo naleti na rupu na putu, bez obzira da li su eventualna oštećenja vidljiva ili ne, neophodno je što pre proveriti da li postoje posledice. Blagovremen pregled i inspekcija obaveza su svakog vozača u takvoj prilici jer, u suprotnom, može doći do većih oštećenja i dodatnih troškova po budžet, ukoliko se...