HomeTag

učenici Arhive - Trio servis

TRIO Motors u sistemu dualnog obrazovanja

Kompanija TRIO Motors je početkom 2020. godine započela proces ulaska u sistem dualnog obrazovanja kroz proces pregovaranja, prikupljanja potrebne dokumentacije, definisanja potrebnih obrazovnih profila, kao i obučavanja zaposlenih za poslove Instruktora učenika, da bi početkom septembra iste godine, dobili akreditaciju. Kroz poseban ugovor sa srednjom stručnom školom „Lukijan Mušicki” iz Temerina, kompanija TRIO Motors je...